mat edukacja

Uczymy się razem
Trening olimpijski

Charakterystyka zajęć

„Trening” to 9-tygodniowy cykl zajęć zdalnych organizowanych w okresie zimowym, mający na celu intensywne przygotowanie do udziału w konkursach i olimpiadach matematycznych. Podczas zajęć omawiane są wybrane zadania konkursowe i olimpijskie o zróżnicowanej tematyce. Spotkania odbywają się raz w tygodniu (w każdą środę, również w dni wolne od zajęć szkolnych) w grupach na trzech poziomach zaawansowania. Zajęcia prowadzą nauczyciele specjalizujący się w pracy z uczniem zdolnym i biegle znający tematykę konkursów i olimpiad matematycznych. Każda grupa liczy ok. 15-25 uczestników.

Opis zajęć

Pełny cykl zajęć składa się 9 spotkań, każde po 90 minut, zgodnie z poniższym harmonogramem. Tydzień przed spotkaniem z nauczycielem uczestnicy otrzymują zestaw około 10 zadań o zróżnicowanej tematyce, przypominający typowe zadania konkursowe danego poziomu. Przez następne dni uczniowie samodzielne rozwiązują zadania, przygotowując się do ich omówienia z nauczycielem. Niektóre zadania stanowią punkt wyjścia do szerszego omówienia zastosowanej metody.

Na którym poziomie wybrać grupę?

Zajęcia odbywają się na trzech poziomach.
Poziom I. Trudność zadań odpowiada konkursom kuratoryjnym z matematyki w szkole podstawowej oraz prostszym zagadnieniom Olimpiady Matematycznej Juniorów.
Poziom II. Trudność zadań odpowiada poziomowi Olimpiady Matematycznej Juniorów. Poziom II jest także właściwy dla tych uczniów klasy 1 liceum, którzy w szkole podstawowej nie brali udziału i nie przygotowywali się do konkursu kuratoryjnego ani do OMJ, a w przyszłości chcą spróbować swoich sił w Olimpiadzie Matematycznej (OM) w liceum.
Poziom III. Trudność zadań odpowiada zawodom drugiego stopnia Olimpiady Matematycznej (OM). Jest on także dobrze dopasowany do tych uczniów szkoły podstawowej, którzy odnieśli już sukces w OMJ i teraz myślą o udziale w OM.

Terminarz i harmonogram

(zima 2022–2023 r.)

Zajęcia odbywają się w każdą środę (również w dni wolne od zajęć szkolnych) w godzinach popołudniowo-wieczornych, zgodnie z harmonogramem zawartym w poniższej tabeli.
Grupa, poziom, termin pierwsze
zajęcia
ostatnie
zajęcia
1. Poziom I (środa 16:50–18:20) 14.12.2022 8.02.2023
2. Poziom II (środa 16:50–18:20) 14.12.2022 8.02.2023
3. Poziom III (środa 18:30–20:00) 14.12.2022 8.02.2023

Koszt

(zima 2022–2023 r.)

Koszt udziału jednej osoby w pełnym 9-tygodniowym cyklu zajęć wybranej grupy wynosi 540 zł. W ramach tej kwoty każdy uczeń otrzymuje:
  • dostęp do dziewięciu zestawów zadań opracowanych przez doświadczonych nauczycieli,
  • dostęp do udziału w dziewięciu 90-minuotowych zajęciach, zgodnie z poniższym harmonogramem, poświęconych omówieniu zadań z ogłoszonego zestawu,
  • dostęp do notatek ze wszystkich zajęć oraz do zadań, które umożliwiają utrwalenie, a także uzupełnienie materiału w przypadku nieobecności na zajęciach,
  • możliwość otrzymania wskazówek do wybranych zadań od nauczyciela w tygodniu pomiędzy zajęciami.

Uwaga: Nie oferujemy częściowego udziału w zajęciach w wybrane dni, ani zajęć próbnych. Oferta dotyczy jednego miejsca w grupie z dostępem do pełnego 9-tygodniowego cyklu zajęć oraz do wszystkich powiązanych z nimi materiałów i pomocy.

Zgłoszenia i rekrutacja

(zima 2023–2024 r.)

Formularz zgłoszeniowy na kolejny cykl zajęć (zima 2023–2024 r.) zostanie uruchomiony w listopadzie 2023 r.

Przygotuj się do konkursu i olimpiady...

...rozwiązując nasze zadania. Dynamiczny zbiór zadań konkursowych i olimpijskich z matematyki dla uczniów liceum oraz klas 7-8 szkoły podstawowej zainteresowanych matematyką

© 2020-2023 mat edukacja
kontakt@matedu.pl
polityka prywatności