mat edukacja

Uczymy się razem
MATEX (jesień, wiosna)

Charakterystyka zajęć

„MATEX” to systematyczne zajęcia online z matematyki rozszerzające treści szkolne, które prowadzimy w miesiącach jesiennych i wiosennych. Realizujemy własny, autorski program opracowany na podstawie programów merytorycznych konkursów kuratoryjnych oraz olimpiad. Uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej przygotowujemy do udziału w konkursach matematycznych ze szczególnym naciskiem na konkurs kuratoryjny z matematyki oraz Olimpiadę Matematyczną Juniorów (OMJ). Zajęcia dla licealistów to przygotowanie do udziału w Olimpiadzie Matematycznej (OM).
Realizację naszego programu rozbiliśmy na kilka 12-tygodniowych cykli zajęć. Jeden pełny cykl składa się 12 spotkań, każde po 90 minut. Zajęcia prowadzone przez jednego lub dwóch nauczycieli w zamkniętych grupach liczących około 15–25 osób. Każdy uczeń może wziąć udział w jednym 12-tygodniowym cyklu na wybranym poziomie lub w kilku kolejnych cyklach w zależności od swoich preferencji.

Opis zajęć

Po wykładzie wprowadzającym do danego tematu uczestnicy otrzymują zadania, które rozwiązują samodzielnie podczas następnego tygodnia. Rozwiązania tych zadań są następnie omawiane z nauczycielem na kolejnych zajęciach, po których uczniowie otrzymują pisemną (nieobowiązkową) pracę domową. W ramach udziału w jednej grupie uczeń otrzymuje:
  • dostęp do dwunastu 90-minuotowych zajęć, zgodnie z poniższym harmonogramem, w oparciu o nasz autorski program;
  • dostęp do notatek ze wszystkich zajęć oraz do zadań, które umożliwiają utrwalenie, a także uzupełnienie materiału w przypadku nieobecności na zajęciach;
  • możliwość otrzymania wskazówek do wybranych zadań od nauczyciela w tygodniu pomiędzy zajęciami;
  • pisemną pracę domową (nieobowiązkową), zwracaną z oceną i indywidualnym komentarzem.
Więcej o tym, w jaki sposób prowadzone są nasze zajęcia można przeczytać w zakładce „O zajęciach”.

Cztery poziomy zaawansowania

Przygotowanie do konkursu lub olimpiady matematycznej to długotrwały proces oparty na systematycznej, regularnej pracy. Na naszych zajęciach realizujemy program, który daje naszym uczniom możliwość kontynuacji nauki przez kolejne lata.
Poziom Opis
Poziom I
szkoła podstawowa
Omówienie podstawowych pojęć i narzędzi matematycznych oraz ich rozszerzenie w kierunku konkursów kuratoryjnych z matematyki oraz Olimpiady Matematycznej Juniorów (OMJ). Pierwsze oswojenie z typowymi zadaniami konkursowymi oraz prostszymi zadaniami OMJ. Zajęcia dedykowane są uczniom klasy 7 szkoły podstawowej, którzy chcą rozpocząć przygotowanie do konkursu kuratoryjnego lub OMJ.
Poziom II
szkoła podstawowa lub liceum
Omówienie tematów z programu merytorycznego Olimpiady Matematycznej Juniorów (OMJ). Trudność zadań odpowiada poziomowi zadań OMJ. Zajęcia dedykowane są uczniom klasy 8 szkoły podstawowej, którzy mają opanowany już program szkoły podstawowej i chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w celu przygotowania do OMJ, a także tym uczniom klasy 8 szkoły podstawowej lub młodszych klas liceum, którzy chcą rozpocząć przygotowania do Olimpiady Matematycznej w liceum.
Poziom III
liceum
Omówienie podstawowych treści i pojęć stosowanych na Olimpiadzie Matematycznej (OM) na przykładzie prostszych zadań OM. Tematy w zdecydowanej większości wykraczają poza podstawę programową liceum. Zajęcia dedykowane są osobom, które mają opanowany program klasy 1 liceum i chcą poznać podstawowe pozaszkolne treści, które pomogą im w rozwiązywaniu zadań OM.
Poziom IV
liceum
Omówienie bardziej zaawansowanych tematów związanych z rozwiązywaniem zadań Olimpiady Matematycznej (OM). Zajęcia dedykowane są osobom, które znają już podstawowe techniki olimpijskie i chcą dalej doskonalić swoje umiejętności matematyczne w celu uzyskania tytułu laureata OM i reprezentowania Polski na zawodach międzynarodowych. Trudność zadań odpowiada średnim oraz trudnym zadaniom OM.

Terminarz i harmonogram

(wiosna 2023 r.)

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, zgodnie z harmonogramem zawartym w poniższej tabeli.
  • Tematyka zajęć w grupach środowych i sobotnich na poziomach II i III będzie różna, wobec czego uczniowie, którzy chcą się uczyć intensywniej mogą wybrać udział w obu grupach na swoim poziomie zaawansowania: zarówno w środę, jak i w sobotę.
  • Tematy realizowane w obu grupach na poziomie I będą takie same, w związku z czym każdy uczeń wybierający poziom I powinien wziąć pod uwagę tylko jeden termin: w środę lub w sobotę.
  • Zajęcia na poziomie IV będą odbywać się tylko w środy. Grupę będą prowadzić Karol Janowicz i Waldemar Pompe.
  • Tematyka wszystkich zajęć cyklu wiosennego jest inna od tematów omawianych w cyklu jesiennym, w związku z czym powracający uczniowie mogą kontynuować naukę na dotychczasowym poziomie.
Grupa pierwsze
zajęcia
ostatnie
zajęcia
zajęcia nie odbędą się
1. Poziom I środa (17:00–18:30) 1.03 31.05 5.04, 3.05
2. Poziom II środa (17:00–18:30) 1.03 31.05 5.04, 3.05
3. Poziom III środa (18:30–20:00) 1.03 31.05 5.04, 3.05
4. Poziom IV środa (18:30–20:00) 1.03 31.05 29.03, 3.05
5. Poziom I sobota (9:00–10:30) 4.03 3.06 8.04, 29.04
6. Poziom II sobota (9:00–10:30) 4.03 3.06 8.04, 29.04
7. Poziom III sobota (10:30–12:00) 4.03 3.06 8.04, 29.04

Koszt

(wiosna 2023 r.)

Koszt udziału jednej osoby w pełnym 12-tygodniowym cyklu zajęć w jednej grupie wynosi 690 zł.

Zgłoszenia i rekrutacja

(wiosna 2023 r.)

Zgłoszenia na zajęcia przyjmowane są poprzez formularz rejestracyjny. Formularz jest aktywny do wyczerpania miejsc lub do dnia rozpoczęcia zajęć. O kwalifikacji na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które wypełnią formularz otrzymają w ciągu 24 godzin na podany adres mailowy informację zwrotną dotyczącą kwalifikacji na zajęcia. Aktualny stan dostępnych miejsc podany w opisie formularza (po kliknięciu w poniższy link przekierowujący do strony z formularzem).

UWAGA
W przypadku braku informacji zwrotnej z naszej strony w zadeklarowanym terminie bardzo prosimy o sprawdzenie skrzynki SPAM lub ewentualny kontakt z nami.

Przykładowe materiały

pochodzące z zajęć „MATEX (jesień, wiosna)” dla uczniów liceum

© 2020-2023 mat edukacja
kontakt@matedu.pl
polityka prywatności