mat edukacja

Uczymy się razem
MATEX online (jesień, wiosna)

Charakterystyka zajęć

„MATEX online” to systematyczne, 12-tygodniowe zajęcia zdalne, realizujące nasz autorski program opracowany na podstawie programów merytorycznych konkursów przedmiotowych z matematyki oraz olimpiad matematycznych. W każdej grupie, liczącej około 15–25 uczniów, zajęcia prowadzi jeden lub dwóch naszych doświadczonych nauczycieli. Każdy uczeń przypisany jest do grupy na odpowiednim poziomie zaawansowania, najlepiej dopasowanym do swojej wiedzy i umiejętności.

Dla kogo?

Zajęcia są adresowane do uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Uczniów szkoły podstawowej przygotowujemy do konkursu przedmiotowego (kuratoryjnego) z matematyki oraz do Olimpiady Matematycznej Juniorów (OMJ), a uczniów szkół ponadpodstawowych do Olimpiady Matematycznej (OM). Nasz autorski program, niezależnie od sukcesu w konkursie lub olimpiadzie, doskonale przygotowuje również do nauki matematyki na kolejnych etapach edukacji. Dzięki zajęciom „MATEX online” uczniowie szkół podstawowych osiągają bardzo dobre wyniki w nauce matematyki w liceum, a licealiści — na tych kierunkach studiów, gdzie jednym z przedmiotów jest matematyka.

Opis zajęć

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu przez 12 kolejnych tygodni (z wyłączeniem świąt i dni wolnych), zgodnie z poniższym harmonogramem. Jedno spotkanie trwa 90 minut. W zależności od indywidualnych potrzeb oraz preferencji uczestnikom proponujemy zajęcia w dwóch różnych formułach: „MATEX” lub „MATEX ćwiczenia”.

MATEX

Ta formuła zajęć skierowana jest do uczniów, którzy nie mieli jeszcze styczności z tematyką konkursową lub olimpijską, lub styczność ta była niewielka. Omawiamy na nich tematy nieobjęte programem szkolnym, ale powszechnie wykorzystywane w konkursach lub olimpiadach. Po wykładzie wprowadzającym do danego tematu, uczestnicy otrzymują zadania do samodzielnego rozwiązania w tygodniu między spotkaniami. Rozwiązania tych zadań są omawiane z nauczycielem podczas kolejnych zajęć, po których uczniowie otrzymują pisemną (nieobowiązkową) pracę domową. W tygodniu między zajęciami uczniowie mają możliwość uzyskania wskazówek do zadanych zadań.

MATEX ćwiczenia

Ten rodzaj zajęć to nowość w naszej ofercie. Kierujemy je do uczniów, którzy zetknęli się już z najważniejszymi pozaszkolnymi zagadnieniami wykorzystywanymi na konkursach lub olimpiadach, próbowali swoich sił w zawodach, a teraz chcieliby doskonalić swoje umiejętności na danym poziomie zaawansowania. W każdym tygodniu uczniowie otrzymują zestaw zadań przypominających zadania konkursowe lub olimpijskie, które rozwiązują samodzielnie w ciągu tygodnia. Rozwiązania tych zadań są omawiane z nauczycielem na kolejnym spotkaniu. Co drugi tydzień uczniowie otrzymują pisemną (nieobowiązkową) pracę domową. W tygodniu między kolejnymi spotkaniami uczestnicy mają możliwość uzyskania wskazówek do zadanych zadań.

Na którym poziomie wybrać grupę?

Zajęcia odbywają się na trzech poziomach zaawansowania. Ze szczegółowym opisem poziomów można zapoznać się na oddzielnej podstronie. W przypadku wątpliwości w wyborze poziomu chętnie służymy pomocą.

Terminarz i harmonogram

(jesień 2024 r.)

Zajęcia w danej grupie odbywają się raz w tygodniu, zgodnie z harmonogramem zawartym w poniższej tabeli. Przy wyborze grupy prosimy o uwzględnienie następujących uwag:
  • Tematyka zajęć MATEX w grupach w środę będzie inna od tematyki zajęć sobotnich, wobec czego osoby, które chcą i mają czas uczyć się intensywniej mogą wziąć udział w zajęciach zarówno w środę, jak i w sobotę.
  • Powracających uczniów poziomu I, którzy chcą kontynuować naukę w formule MATEX na poziomie I prosimy o wybór grupy w tym samym dniu tygodnia, co podczas zajęć wiosennych.
  • Tematyka jesiennych zajęć MATEX poziomów II i III jest inna od zagadnień omawianych w cyklu wiosennym, w związku z czym powracający uczniowie cyklu wiosennego poziomów II i III mogą kontynuować naukę w formule MATEX na dotychczasowym poziomie.
Formuła MATEX pierwsze
zajęcia
ostatnie
zajęcia
zajęcia nie odbędą się
1. Poziom I środa (17:00–18:30) 18.09 4.12
2. Poziom II środa (18:30–20:00) 18.09 4.12
3. Poziom III środa (18:30–20:00) 18.09 4.12
4. Poziom I sobota (9:00–10:30) 14.09 7.12 9.11
5. Poziom II sobota (9:00–10:30) 14.09 7.12 9.11
6. Poziom III sobota (10:30–12:00) 14.09 7.12 9.11
Formuła MATEX ćwiczenia pierwsze
zajęcia
ostatnie
zajęcia
zajęcia nie odbędą się
7. Poziom I wtorek (17:00–18:30) 17.09 3.12
8. Poziom II wtorek (18:30–20:00) 17.09 3.12
9. Poziom III wtorek (18:30–20:00) 17.09 3.12

Koszt

(jesień 2024 r.)

Koszt udziału jednej osoby w pełnym 12-tygodniowym cyklu zajęć w jednej grupie wynosi 890 zł. W ramach udziału w jednej grupie uczeń otrzymuje:
  • możliwość udziału w dwunastu 90-minutowych zajęciach, zgodnie z powyższym harmonogramem, w oparciu o nasz autorski program;
  • dostęp do szczegółowych notatek ze wszystkich zajęć;
  • możliwość otrzymania wskazówek do wybranych zadań w tygodniu pomiędzy zajęciami;
  • pisemną pracę domową (nieobowiązkową), zwracaną z oceną i indywidualnym komentarzem;
  • certyfikat udziału lub certyfikat ukończenia kursu (przy spełnieniu określonych wymagań).

Zgłoszenia i rekrutacja

(jesień 2024 r.)

Zgłoszenia na zajęcia przyjmowane są poprzez formularz rejestracyjny. Osoby, które wypełnią formularz otrzymają najpóźniej 19 sierpnia 2024 r. informację zwrotną dotyczącą przyjęcia na zajęcia. W przypadku wyczerpania miejsc kolejne zgłoszenia będą kierowane na listę rezerwową, o czym powiadomimy w ciągu 24 godzin od zgłoszenia. Powiadomienia wysyłamy na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.

UWAGA
W przypadku braku informacji zwrotnej z naszej strony w zadeklarowanym terminie bardzo prosimy o sprawdzenie skrzynki SPAM lub ewentualny kontakt z nami.

© 2020-2024 mat edukacja
kontakt@matedu.pl
polityka prywatności