mat edukacja

Uczymy się razem
Trzy poziomy zaawansowania
Przygotowanie do konkursu lub olimpiady matematycznej to długotrwały proces oparty na systematycznej pracy. Na naszych zajęciach realizujemy program, który daje naszym uczniom możliwość kontynuacji nauki przez kolejne lata.
Przed wyborem poziomu grupy prosimy o zapoznanie się z poniższym opisem poziomów zaawansowania oraz o uwzględnienie następujących uwag.
  • Przeciętny czas nauki na danym poziomie to 1-2 lata (w zależności od predyspozycji matematycznych i zaangażowania ucznia w samodzielną, systematyczną pracę, a także częstotliwości spotkań). Jednorazowy udział w zajęciach na danym poziomie na ogół nie wystacza na przygotowanie do kolejnego poziomu.
  • W przypadku wątpliwości związanych z wyborem poziomu grupy chętnie służymy pomocą. W tym celu prosimy o kontakt mailowy: kontakt@matedu.pl
  • Po (maksymalnie) dwóch spotkaniach zdalnych dopuszczamy możliwość zmiany poziomu grupy, jeśli pierwszy wybór okaże się chybiony.
  • Zajęcia w formule „MATEX ćwiczenia” stanowią uzupełnienie zajęć w formule „MATEX” na danym poziomie. Osoby, które rozpoczynają przygotowania do konkursu lub olimpiady na danym poziomie powinny wybrać formułę „MATEX”.
Poziom Opis
Poziom I
szkoła podstawowa klasy 7, 8
Podstawowe pojęcia i narzędzia matematyczne oraz ich rozszerzenie w kierunku konkursów przedmiotowych (kuratoryjnych) z matematyki oraz Olimpiady Matematycznej Juniorów (OMJ). Pierwsze oswojenie z typowymi zadaniami konkursowymi oraz prostszymi zadaniami OMJ. Zajęcia dedykowane są uczniom szkoły podstawowej, którzy chcą się przygotowywać do konkursu przedmiotowego lub do OMJ. Trudność zadań odpowiada poziomowi konkursów przedmiotowych oraz prostszym zadaniom OMJ.
Poziom II
szkoła podstawowa klasa 8 lub liceum klasy 1, 2
Zakres programu merytorycznego Olimpiady Matematycznej Juniorów (OMJ). Zajęcia dedykowane są tym uczniom szkoły podstawowej, dla których konkurs przedmiotowy (kuratoryjny) oraz łatwiejsze zadania OMJ nie stanowią problemu. Wybór tego poziomu polecamy także tym uczniom młodszych klas szkoły ponadpodstawowej, którzy w szkole podstawowej nie mieli styczności z OMJ lub styczność ta była niewielka. Materiał odpowiada poziomowi średnich oraz trudnych zadań OMJ.
Poziom III
klasy 2-4 liceum
Podstawowe metody rozwiązywania zadań Olimpiady Matematycznej (OM) na przykładzie prostszych oraz średnich zadań OM. Wprowadzenie zagadnień i tematów nieobjętych programem liceum powszechnie wykorzystywanych na OM. Zajęcia dedykowane są osobom, którym zadania z OMJ nie sprawiają większych trudności. Materiał odpowiada łatwym oraz średnim zadaniom OM.
© 2020-2024 mat edukacja
kontakt@matedu.pl
polityka prywatności