mat edukacja

Uczymy się razem
Warsztaty przed 2 etapem Olimpiady

Styczeń – luty 2024 r.

Opis warsztatów

„Warsztaty” to intensywne, kilkudniowe zdalne zajęcia dla uczniów przygotowujących się do 2 etapu Olimpiady Matematycznej Juniorów (warsztaty OMJ) lub do 2 etapu Olimpiady Matematycznej (warsztaty OM). Podczas nich przeprowadzimy kilka próbnych konkursów, które swoim charakterem przypominają 2 etap OMJ lub 2 etap OM. Prace uczestników ocenimy według kryteriów i standardów stosowanych przez komitety olimpiad, po czym zwrócimy wraz z oceną i indywidualnym komentarzem. Po zakończeniu każdego konkursu spotkamy się zdalnie, by omówić wszystkie zadania i przedyskutować rozwiązania uczniów. Warsztaty wzbogacimy wykładami poświęconymi wybranym technikom olimpijskim.

Dla kogo?

„Warsztaty” organizowane są przed 2 etapem OMJ lub OM z myślą o uczniach, którzy przed przystąpieniem do właściwych zawodów chcą się sprawdzić w warunkach konkursowych, dopracować właściwe rozplanowanie czasu pracy nad poszczególnymi zadaniami, sposób redakcji rozwiązań, lub zweryfikować, czy poziom szczegółowości prowadzonych rozumowań odpowiada kryteriom ocenienia stosowanym przez komitety olimpiad. To wszystko może przełożyć się na ostateczną punktację i w konsekwencji może mieć wpływ na kwalifikację do finału. Na warsztaty zapraszamy także tych uczniów, którzy nie uczestniczą w tegorocznej olimpiadzie, lecz planują swój start w przyszłych latach szkolnych.

Program warsztatów OMJ

Dla uczniów szkoły podstawowej przygotowujących się do 2 etapu OMJ warsztaty odbędą się w dniach 4-7 stycznia 2024 r. według następującego programu:
godz. czwartek, 4 stycznia 2024 r.
17:00–18:30 wykład z wybranej tematyki olimpijskiej (online)
ok. 18:40 ogłoszenie zadań pierwszego konkursu (próbny 2 etap OMJ)
godz. piątek, 5 stycznia 2024 r.
do 17:30 przekazanie do oceny rozwiązań zadań pierwszego konkursu
18:00–19:15 omówienie zadań pierwszego konkursu (online)
godz. sobota, 6 stycznia 2024 r.
9:30–13:00 drugi konkurs zadaniowy (próbny 2 etap OMJ)
15:00–16:15 omówienie zadań drugiego konkursu (online)
17:00–18:30 wykład z wybranej tematyki olimpijskiej (online)
godz. niedziela, 7 stycznia 2024 r.
9:30–13:00 trzeci konkurs zadaniowy (próbny 2 etap OMJ)
15:00–16:15 omówienie zadań trzeciego konkursu (online)
17:00–18:30 wykład z wybranej tematyki olimpijskiej (online)

Program warsztatów OM

Dla uczniów szkoły ponadpodstawowej przygotowujących się do 2 etapu OM warsztaty odbędą się w dniach 27 stycznia — 4 lutego 2024 r. według następującego harmonogramu:

godz. 27, 28 stycznia oraz 3,4 lutego 2024 r.
9:00–14:30 konkurs indywidualny (próbny 2 etap OM)
16:00–17:15 omówienie zadań konkursowych (online)
17:40–19:10 wykład z wybranej tematyki (online)
godz. 28 stycznia 2024 r.
20:00 Ogłoszenie zadań treningowych na nadchodzący tydzień (z możliwością uzyskania indywidualnych wskazówek)
Zajęcia na warsztatach OM poprowadzi m.in. Michał Szwej, student czwartego roku matematyki na University of Cambridge, a w przeszłości laureat OM. Michał opowie także, podczas dodatkowego spotkania, o studiowaniu na tej prestiżowej uczelni oraz odpowie na pytania uczestników.

Koszt (styczeń – luty 2024)

Koszt udziału w warsztatach OMJ wynosi 390 zł.
Koszt udziału w warsztatach OM wynosi 490 zł.
W ramach tej kwoty każdy uczeń otrzymuje:
  • możliwość udziału w kilku próbnych zawodach przed 2 etapem OMJ/OM,
  • oceny swoich rozwiązań wraz z indywidualnym komentarzem,
  • statystyki dotyczące trudności zadań konkursowych, dające możliwość porównania swojego wyniku na tle innych uczestników,
  • możliwość udziału w omówieniach zadań,
  • pisemne, wzorcowe rozwiązania wszystkich zadań konkursowych,
  • możliwość udziału w wykładach poświęconych wybranym technikom olimpijskim,
  • pisemne notatki z wykładów,
  • dodatkowy zestaw zadań treningowych (warsztaty OM),
  • możliwość uzyskania podpowiedzi do wybranych zadań zestawu treningowego w dniach 29.01–2.02 (warsztaty OM),
  • wzorcowe rozwiązania zadań treningowych (warsztaty OM).

Uwaga: Nie oferujemy częściowego udziału w warszatach w wybrane dni. Oferta dotyczy jednego miejsca z pełnym dostępem do wszystkich oferowanych zajęć, materiałów i aktywności.

Zapisy

Następne warsztaty OMJ i OM odbędą się w styczniu i lutym 2025 r. Osoby, które chciałyby otrzymać powiadomienie mailowe o uruchomieniu formularza zgłoszeniowego na te zajęcia proszone są przesłanie wiadomości na adres kontakt@matedu.pl

Przygotuj się do konkursu i olimpiady...

...rozwiązując nasze zadania. Dynamiczny zbiór zadań konkursowych i olimpijskich z matematyki dla uczniów liceum oraz klas 7-8 szkoły podstawowej zainteresowanych matematyką

© 2020-2024 mat edukacja
kontakt@matedu.pl
polityka prywatności