mat edukacja

Uczymy się razem
Warsztaty olimpijskie online przed 2 etapem

Styczeń – luty 2023 r.

Kolejne warsztaty

Poniższy opis dotyczy zajęć, które się już odbyły. Kolejne warsztaty planowane są na styczeń i luty 2024 roku. Szczegółowe informacje zostaną ogłoszeone w tym miejscu w grudniu 2023 roku.

Charakterystyka zajęć

„Warsztaty olimpijskie online” to 3 dni (dla uczniów szkoły podstawowej) lub 4 dni (dla uczniów liceum) próbnych zawodów drugiego stopnia OMJ lub OM połączonych z omówieniem zadań oraz dodatkowymi wykładami z wybranej tematyki. Organizowane są przed 2 etapem OMJ lub OM z myślą o uczniach, którzy przed przystąpieniem do właściwych zawodów chcą się sprawdzić w warunkach konkursowych, dopracować właściwe rozplanowanie czasu pracy nad poszczególnymi zadaniami, sposób redakcji rozwiązań, lub zweryfikować, czy poziom szczegółowości prowadzonych rozumowań odpowiada kryteriom ocenienia stosowanym przez komitety olimpiad. To wszystko może przełożyć się na ostateczną punktację i w konsekwencji może mieć wpływ na kwalifikację do finału.
Na warsztaty zapraszamy także uczniów szkoły podstawowej, którzy nie uczestniczą w tegorocznej OMJ, lecz planują swój start w przyszłych latach szkolnych, a także uczniów klasy 1 liceum, którzy chcą przygotować się do udziału w Olimpiadzie Matematycznej, lecz jest ona jeszcze dla nich zbyt trudna.

Harmonogram warsztatów

Każdy dzień zajęć uczniowie rozpoczynają od samodzielnego rozwiązywania zadań konkursowych. Przesłane w formie elektronicznej prace zostają ocenione zgodnie ze standardami komitetów olimpiad. Każdy uczestnik warsztatów otrzymuje następnie indywidualną informację zwrotną dotyczącą swoich rozwiązań wraz z oceną. Po południu uczniowie biorą udział w omówieniu zadań, podczas którego prezentują swoje rozwiązania pod okiem nauczyciela. Po omówieniu zadań odbywają się dodatkowe zajęcia z wybranej tematyki. Więcej o tym, w jaki sposób prowadzone są nasze zajęcia można przeczytać w zakładce „O zajęciach”.

Terminarz (Olimpiada Matematyczna Juniorów)

Dla uczniów szkoły podstawowej (poziom OMJ) warsztaty odbędą się w dniach 6, 7, 8 stycznia 2023 r. według następującego dziennego planu:
godz. wydarzenie
9:30–13:00 konkurs indywidualny (próbny 2 etap OMJ, 5 zadań)
15:00–16:15 omówienie zadań konkursowych (online)
16:45–18:15 wykład z wybranej tematyki (online)

Terminarz (Olimpiada Matematyczna)

Dla uczniów liceum (poziom OM) warsztaty odbędą się w dniach 28, 29 stycznia oraz 4, 5 lutego 2023 r. według następującego dziennego planu:

godz. wydarzenie
9:00–14:30 konkurs indywidualny (próbny 2 etap OM, 3 zadania)
16:00–17:15 omówienie zadań konkursowych (online)
17:40–19:10 wykład z wybranej tematyki (online)

Koszt (styczeń – luty 2023)

Koszt udziału w 3-dniowych warsztatach dla uczniów szkoły podstawowej (OMJ) wynosi 300 zł.
Koszt udziału w 4-dniowych warsztatach dla uczniów liceum (OM) wynosi 380 zł.
W ramach tej kwoty każdy uczeń otrzymuje:
  • udział w 3 (OMJ) lub 4 (OM) dniach próbnych zawodów 2 etapu OMJ lub OM,
  • oceny swoich rozwiązań wraz z krótkimi recenzjami,
  • statystyki dotyczące zadań próbnych zawodów,
  • udział w 3 (OMJ) lub 4 (OM) omówieniach zadań (każde ok. 75 minut),
  • pisemne rozwiązania zadań konkursowych,
  • udział w 3 (OMJ) lub 4 (OM) dodatkowych wykładach (każdy ok. 90 minut),
  • pisemne notatki z wykładów.

Uwaga: Nie oferujemy częściowego udziału w warszatach w wybrane dni. Oferta dotyczy jednego miejsca z pełnym dostępem do wszystkich materiałów i udziału we wszystkich próbnych zawodach oraz zajęciach.

Przygotuj się do konkursu i olimpiady...

...rozwiązując nasze zadania. Dynamiczny zbiór zadań konkursowych i olimpijskich z matematyki dla uczniów liceum oraz klas 7-8 szkoły podstawowej zainteresowanych matematyką

© 2020-2023 mat edukacja
kontakt@matedu.pl
polityka prywatności