mat edukacja

Uczymy się razem
Warsztaty olimpijskie dla nauczycieli matematyki

Charakterystyka zajęć

Warsztaty olimpijskie to 90-minutowe zajęcia online dla nauczycieli matematyki. Planowanych jest kilka spotkań rocznie. Zajęcia poświęcone są omówieniu zadań wokół pewnego tematu związanego z Olimpiadą Matematyczną lub Olimpiadą Matematyczną Juniorów. Kilka dni przed spotkaniem uczestnicy otrzymują treści zadań, które będą omawiane podczas zajęć. Zachęcamy gorąco wszystkich do aktywnego udziału i prezentowania swoich rozwiązań!

Koszt i potwierdzenie udziału

Zajęcia są bezpłatne. Na życzenie uczestnicy otrzymują potwierdzenie udziału w warsztatach.

Najbliższe spotkanie

Ostatnie warsztaty odbyły się 24 lutego 2024 r. (sobota) w godz. 9:30–11:00. Zajęcia pt. „Kto dodaje i zabiera...” poprowadził Waldemar Pompe. Warsztaty były adresowane do nauczycieli matematyki wszystkich typów szkół (podstawowych i ponadpodstawowych).

Streszczenie

Typowe szkolne zadania dotyczące przekształceń algebraicznych polegają najczęściej na sprowadzeniu danego wyrażenia do najprostszej postaci. Są jednak sytuacje, w których warto zrobić coś wręcz przeciwnego: proste wyrażenie zapisać w bardziej skomplikowany sposób, dodając i jednocześnie odejmując sprytnie dobrany składnik.

Zgłoszenia

Następne warsztaty planowane są na początku września 2024 r. Formularz rejestracyjny zostanie otwarty około dwa tygodnie przed planowanym spotkaniem. Osoby, które chcą otrzymywać od nas powiadomienia mailowe o otwarciu nowych formularzy zgłoszeniowych na nasze zajęcia (zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli) proszone są o kontakt z nami pod adresem: kontakt@matedu.pl
UWAGA
W przypadku braku informacji zwrotnej z naszej strony w zadeklarowanym terminie bardzo prosimy o sprawdzenie skrzynki SPAM lub ewentualny kontakt z nami.
© 2020-2024 mat edukacja
kontakt@matedu.pl
polityka prywatności