mat edukacja

Uczymy się razem
O nas

Jesteśmy firmą edukacyjną specjalizującą się w pracy z uzdolnionymi matematycznie uczniami. Oferujemy zajęcia zdalne dla uczniów klas 7–8 szkoły podstawowej oraz liceum przygotowujące do konkursów oraz olimpiad matematycznych. Pełna oferta znajduje się w zakładce „Nasze zajęcia” na górze strony. Inicjujemy także bezpłatne wydarzenia wspierające edukację matematyczną zdolnej młodzieży, m.in geometryczną ligę zadaniową, dynamiczny zbiór zadań, test próbny OMJ. Prowadzimy także szkolenia dla nauczycieli matematyki.

O nauczycielach

Nasza kadra to starannie dobrany zespół nauczycieli, którzy w swojej dydaktycznej pracy otrzymują najwyższe oceny od swoich podopiecznych. Każda z nich ma bogate doświadczenie w prowadzeniu uczniów zdolnych, pracy w komisjach konkursowych, jako autorzy i recenzenci zestawów zadań olimpijskich lub oceniający prace uczniów na konkursach i olimpiadach. Wielu z nich dzieli się swoim doświadczeniem z innymi nauczycielami, prowadząc warsztaty o tematyce olimpijskiej oraz wykłady na dużych konferencjach edukacyjnych.

Nasza kadra

Renata Gawlińska-Pompe — inicjatorka, założycielka i właścicielka firmy „MAT EDUKACJA”. Od 2004 roku nauczyciel matematyki w szkole podstawowej, gimnazjmum i liceum. Członek komisji konkursowych. Pomysłodawczyni i współorganizator powiatowego konkursu matematycznego. Egzaminator CKE. Nabierała doświadczenia w prowadzeniu uczniów zdolnych, prowadząc liczne koła matematyczne oraz lekcje w klasach matematycznych gimnazjum przy VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława IV w Warszawie. Obecnie skupia swoją uwagę na indywidualnej pracy z uczniami zdolnymi, rozwijając ich zdolności oraz zainteresowania matematyczne, pomagając w przygotowaniu do konkursów matematycznych, egzaminu ósmoklasisty oraz matury.

Mateusz Dębowski — jest nauczycielem matematyki skupiającym swoją uwagę na prowadzeniu uczniów zdolnych i klas matematycznych w warszawskich szkołach. Pracuje m.in. w Szkole Podstawowej nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej, IX Liceum Ogólnokształcącym im. Klementyny Hoffmanowej, XXXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika oraz w latach 2018-2021 w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica. W każdej z wymienionych szkół prowadził klasę matematyczną o profilu olimpijskim. Przez szereg lat pracy w szkole jego wychowankowie zostawali finalistami oraz laureatami Olimpiady Matematycznej Juniorów oraz Olimpiady Matematycznej.

Tomasz Gródek — absolwent studiów matematycznych na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego oraz instrumentalistyki w Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu w klasie klarnetu dra Jarosława Podsiadlika. Od roku 2015 nauczyciel matematyki w XXXIII Liceum Ogólnoszktałcącym Dwujęzycznym im. M. Kopernika w Warszawie. Pomysłodawca i współtwórca dwujęzycznej klasy olimpijskiej Dwumatex. Ponadto współtworzył klasy matematyczne w dwóch innych warszawskich szkołach: z drem hab. Wojciechem Guzickim w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława IV oraz w Szkole Podstawowej nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. B. B. Czarnowskiej. Jego uczniowie zdobywali tytuły laureata i finalisty w konkursach matematycznych, w tym w Olimpiadzie Matematycznej Juniorów i Olimpiadzie Matematycznej. Przygotowuje także uczniów do Matury Międzynarodowej w programie IB (International Baccalaureate) z wykładowym językiem angielskim oraz prowadzi kółko matematyczne dla uczniów 5. i 6. klas szkoły podstawowej. Jako student prowadził zajęcia wyrównawcze dla młodszych studentów. Niejednokrotnie pracował przy ocenianiu prac uczestników Konkursu Matematycznego Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Olimpiady Matematycznej Juniorów. Prywatnie zapalony miłośnik gry na instrumentach muzycznych oraz śpiewu, turystyki górskiej i rowerowej, wspinaczki i jazdy na nartach.

Karol Janowicz — jest absolwentem Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku matematyka. Od początku studiów prowadzi liczne zajęcia dydaktyczne i kursy dla uczniów szkoły podstawowej i maturzystów. W ramach tych zajęć pracował z uczniami zdolnymi, przygotowując ich zarówno do konkursów o charakterze lokalnym, jak i do olimpiady matematycznej. W trakcie studiów angażował się także w działalność koła naukowego m.in. prowadząc zajęcia wyrównujące dla studentów pierwszych lat studiów i organizując wykłady popularyzujące matematykę wyższą.

Małgorzata Pasternak — ukończyła studia matematyczne na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także dwukrotnie studia podyplomowe z matematyki na tymże uniwersytecie. Od 1999 r. nieprzerwanie pracuje w I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Andrychowie. Wielokrotnie prowadziła kółka matematyczne dla uczniów uzdolnionych, rozwijając ich wiadomości i umiejętności poza wiedzę wymaganą programem nauczania oraz przygotowując do olimpiad i konkursów. Wielu z nich dzięki uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów i olimpiad mogło skorzystać z przyjęcia na studia poza rekrutacją. Nieustanie poszerza swoje kompetencje poprzez uczestnictwo w warsztatach i konferencjach matematycznych. Jest też czynnym egzaminatorem CKE egzaminu maturalnego. Poza matematyką uwielbia przyrodę, sztukę i książki.

Jakub Pawlikowski — jest nauczycielem matematyki w warszawskich liceach, m.in. w klasach „matex” w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica, koordynowanych przez Uniwersytet Warszawski, gdzie nabrał doświadczenia w pracy z uczniem zdolnym. Wcześniej brał udział w wielu projektach popularyzatorskich, takich jak „Matematyka dla ciekawych świata” (koordynowanym przez ICM UW) czy obozy astronomiczne Klubu Astronomicznego Almukantarat (gdzie oprócz prowadzenia zajęć matematycznych nabrał doświadczenia organizacyjnego). Prowadzi też zajęcia dla przyszłych nauczycieli w Szkole Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego. Prywatnie miłośnik dobrej książki, gór, turystyki rowerowej i gier planszowych.

Waldemar Pompe — jest adiunktem na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, a także nauczycielem geometrii w klasach matematycznych „MATEX” XIV LO im. S. Staszica w Warszawie. W latach 2013–2019 był opiekunem tych klas z ramienia Uniwersytetu Warszawskiego. Był jednym z inicjatorów powołania Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów (dziś Juniorów – OMJ) w 2005 roku. W latach 2008–2019 był przewodniczącym Komitetu Głównego OMJ. W latach 1995–2013 był członkiem Komitetu Głównego Olimpiady Matematycznej (OM) oraz Komisji Zadaniowej OM, a w latach 2003–2007, 2012 przewodniczył delegacji polskiej na Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej (IMO) — najbardziej prestiżowym międzynarodowym konkursie matematycznym na świecie (dla uczniów liceum). W latach 2014 oraz 2022 pracował w wąskiej międzynarodowej grupie ekspertów wybierającej tzw. shortlistę zadań na IMO. Jest autorem wielu zadań konkursowych OM, OMJ, a także trzech użytych na zawodach IMO. Opublikował wiele opracowań poświeconych zadaniom olimpijskim, w tym rozwiązania zadań do kilku sprawozdań Komitetów Głównych OM i OMJ. Jest autorem kilku książek z geometrii olimpijskiej. Prowadzi liczne zajęcia dla nauczycieli i zdolnych uczniów, również poza Polską. Od 2017 roku pracuje także ze zdolną młodzieżą na międzynarodowych obozach matematycznych w Stanach Zjednoczonych.

Jacek Tomaszewski — absolwent studiów matematycznych oraz filozoficznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2007 roku związany z dydaktyką logiki i matematyki poprzez warsztaty oraz szkolenia w formule stacjonarnej dla młodzieży, studentów i absolwentów uczeni wyższych. Autor publikacji m.in. z zakresu logiki prawniczej. Od 2017 roku nauczyciel matematyki w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. J. Verne'a w Warszawie i wychowawca finalistów oraz laureatów Konkursu Kuratoryjnego z matematyki i Olimpiady Matematycznej Juniorów. Przygotowuje także uczniów do matury z matematyki oraz prowadzi wakacyjne Obozy matematyczne dla uzdolnionej młodzieży przy szkole, w której pracuje.

Mikołaj Znamierowski — magistrant na kierunku matematyka na Uniwersytecie Warszawskim. Finalista oraz laureat wielu konkursów matematycznych w Polsce, w tym Olimpiady Matematycznej oraz Olimpiady Matematycznej Juniorów. Absolwent klasy MATEX w XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie. Dydaktyką i popularyzacją matematyki zajmuje się od czasów gimnazjum, biorąc czynny udział m.in. w organizacji dodatkowych zajęć, warsztatów, prelekcji i konferencji (takich jak Koderek). Miłośnik matematyki, zwłaszcza olimpijskiej, ze szczególnym uwzględnieniem geometrii i teorii liczb. Prywatnie, zapalony szachista oraz entuzjasta sztuki.

Najbliższe zajęcia dla uczniów liceum oraz klas 7-8 szkół podstawowych zainteresowanych matematyką
© 2020-2024 mat edukacja
kontakt@matedu.pl
polityka prywatności