mat edukacja

Uczymy się razem
Obozy matematyczne online

Charakterystyka zajęć

„Obozy” to intensywne 5-dniowe zajęcia online adresowane do uczniów zainteresowanych matematyką. Nasza oferta skierowana jest zarówno do uczniów kończących klasę 6, 7 lub 8 szkoły podstawowej, jak i uczniów liceum i innych szkół ponadpostawowych. Proponujemy zajęcia w grupach ok. 15-25 osobowych na trzech poziomach zaawansowania (poziom I, II, III). Ze szczegółowym opisem poziomów można zapoznać się na oddzielnej podstronie. W przypadku wątpliwości w wyborze poziomu chętnie służymy pomocą.

Opis zajęć

Dzień rozpoczynamy godzinnym wykładem z danej tematyki. Po nim uczniowie zostają podzieleni na mniejsze grupy, w których wspólnie rozwiązują zaproponowany zestaw zadań, przygotowując się do popołudniowego omówienia tych zadań z nauczycielem. Po omówieniu uczestnicy mają możliwość sprawdzenia się w indywidualnych, próbnych zawodach matematycznych na swoim poziomie. Przesłane prace są oceniane zgodnie z kryteriami odpowiednich konkursów i zwracane wraz z oceną oraz indywidualnym komentarzem.

Harmonogram obozu

godz. wydarzenie
9:00–10:00 wykład z wybranej tematyki
10:00–12:30 rozwiązywanie zadań w małych grupach, przygotowanie do omówienia zadań
12:30–14:30 przerwa na posiłek, aktywność ruchową i wypoczynek
14:30–16:00 omówienie zadań z nauczycielem
16:30 indywidualny próbny konkurs lub olimpiada (koniec w zależności od poziomu)

Terminarz obozu (wakacje 2024)

W 2024 roku planowane są dwa obozy: pierwszy w dniach 5-9 sierpnia 2024 r. (trzy grupy zaawansowania), a drugi w dniach 19-23 sierpnia 2024 r. (także trzy grupy zaawansowania). Tematyka obu obozów będzie inna, w związku z czym osoby, które chcą się uczyć intensywniej zachęcamy do udziału w obu obozach.

Koszt (wakacje 2024)

Koszt udziału jednej osoby w jednym 5-dniowym obozie wynosi 600 zł.
Koszt udziału jednej osoby w dwóch 5-dniowych obozach wynosi 1100 zł.

W ramach udziału w jednym obozie uczeń otrzymuje:

  • dostęp do pięciu 60-minutowych wykładów poświęconych danej tematyce konkursowej lub olimpijskiej;
  • pięć urozmaiconych zestawów zadań przygotowujących do konkursu lub olimpiady na odpowiednim poziomie, opracowanych przez doświadczonych nauczycieli;
  • dostęp do pięciu 90-minuotowych zajęć poświęconych omówieniu zadań przygotowawczych, zgodnie z powyższym harmonogramem;
  • dostęp do notatek ze wszystkich zajęć, które umożliwiają utrwalenie, a także uzupełnienie materiału w przypadku nieobecności na zajęciach;
  • możliwość otrzymania od nauczyciela wskazówek do wybranych zadań przygotowawczych w czasie przeznaczonym na ich rozwiązywanie;
  • możliwość udziału w pięciu próbnych (indywidualnych) zawodach matematycznych na odpowiednim poziomie;
  • indywidualne komentarze oraz oceny prac próbnych zawodów, zgodne ze standardami odpowiednich komisji konkursowych;
  • szkice rozwiązań wszystkich zadań próbnych zawodów.
  • możliwość zmiany poziomu zaawansowania grupy po pierwszym dniu obozu.

Zgłoszenia i rekrutacja (wakacje 2024)

Zgłoszenia na obozy przyjmowane są poprzez formularz rejestracyjny. Osoby, które go wypełnią otrzymają najpóźniej 24 godziny po wypełnieniu formularza informację zwrotną dotyczącą kwalifikacji na obóz. W przypadku wyczerpania miejsc kolejne zgłoszenia będą kierowane na listę rezerwową, o czym niezwłocznie powiadomimy zainteresowane osoby.

© 2020-2024 mat edukacja
kontakt@matedu.pl
polityka prywatności