mat edukacja

Uczymy się razem
Obozy matematyczne online

Charakterystyka zajęć

„Obozy” to intensywne 5-dniowe zajęcia online skierowane do uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej oraz młodszych klas liceum zainteresowanych matematyką. Zajęcia prowadzone są w grupach ok. 15-25 osobowych na dwóch poziomach zaawansowania. Niższy poziom adresowany jest do osób, które myślą o sukcesie w Olimpiadzie Matematycznej Juniorów oraz do licealistów będących na początku swojej olimpijskiej drogi. Wyższy poziom przeznaczony jest z kolei dla tych uczniów, którzy mają już doświadczenie związane z udziałem w OMJ, a teraz przygotowują się do udziału w Olimpiadzie Matematycznej. Tematyka obozu jest urozmaicona (każdego dnia inny temat). Program merytoryczny jest ustalany indywidualnie dla każdej grupy oraz w taki sposób, by uniknąć powtórzeń dla uczniów biorących udział w kilku obozach. Więcej o tym, w jaki sposób prowadzone są nasze zajęcia można przeczytać w zakładce „O zajęciach”.

Harmonogram obozu

godz. wydarzenie
9:00–10:30 wykład z danej tematyki
10:30–15:00 rozwiązywanie zadań w grupach, przygotowanie do omówienia zadań
15:00–16:30 omówienie zadań
17:00–20:00 indywidualny konkurs zadaniowy (dla chętnych)
W godzinach 10:30–15:00 uczestnicy rozwiązują wspólnie zadania w grupach oraz planują we własnym zakresie czas na przerwę obiadową i aktywność ruchową.

Terminarz obozu

Wakacje 2022 r.

W 2022 roku planowane są dwa obozy: pierwszy w dniach 16-20 sierpnia 2022 r. (od wtorku do soboty, dwie grupy zaawansowania), a drugi w dniach 22-26 sierpnia 2022 r. (od poniedziałku do piątku, także dwie grupy zaawansowania). Tematyka obu obozów będzie inna, w związku z czym osoby, które chcą uczyć się intensywniej mogą wziąć udział w zajęciach w obu terminach.

Koszt

Wakacje 2022 r.

Koszt udziału jednej osoby w jednym 5-dniowym obozie wynosi 450 zł.

Zgłoszenia i rekrutacja

Wakacje 2023 r.

Informacje dotyczące następnych obozów, które odbędą się w wakacje 2023 roku, zostaną ogłoszone w maju 2023 r.

Przykładowe materiały

pochodzące z „obozów matematycznych online” (grupa młodsza)

© 2020-2023 mat edukacja
kontakt@matedu.pl
polityka prywatności